Huisregels

Huisregels

Balanza Beweegcentrum hanteert huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in het Beweegcentrum en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de balie. Je verklaart dat je bekend met deze huisregels en verklaart ze ook na te leven. Bij het betreden van het Beweegcentrum ga je akkoord met onze huisregels:

 • Balanza Beweegcentrum is niet aansprakelijk voor jouw gezondheid. Bij deelname aan de sportactiviteiten verklaar je jezelf fit en gezond tot het volgen van lessen en trainingen. Bij gezondheidsklachten en medische indicaties vragen we je om deze bij ons aan te geven. Je  traint altijd op eigen risico en bent zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid.
 • De aanwijzingen van medewerkers dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het men niet bekend is. In dit geval dient men dit aan te geven bij een medewerker van Balanza Beweegcentrum, zodat hij/zij uitleg kan geven. 
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is verboden in het Beweegcentrum. Bij enige verdenking van gebruik hiervan vervalt direct je abonnement en wordt de toegang ontzegd. Je hebt geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld of enige andere tegoeden.
 • Het gebruik van een handdoek voor het opnemen van transpiratie is verplicht.
 • Gebruik apparatuur alleen voor daarvoor bedoelde doeleinden.
 • Het is verplicht de apparatuur na gebruik schoon te maken met de groene doekjes.
 • Waarborg de anderhalve meter en volg de looproutes.
 • Het is verboden machines onnodig bezet te houden.
 • Het dragen van schone en gepaste sportschoenen en sportkleding is verplicht. 
 • Het is verboden om met ontbloot bovenlijf te trainen, draag een t shit of hemd.
 • Na gebruik is het verplicht om alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Etenswaren zijn verboden in de sportruimten.
 • Dranken mogen alleen in afgesloten bidons meegenomen in sportruimten.
 • Gebruik van fotocamera is verboden in de sportruimten en de kleedkamers.
 • Jassen en tassen zijn verboden in de sportruimten.
 • Wij raden aan om voor je eigendommen gebruik te maken van onze lockers .
 • Ongewenste en gewenste intimiteiten in het Beweegcentrum zijn niet toegestaan.
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.
 • Balanza Beweegcentrum is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/ of diefstal van jouw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om ons Beweegcentrum. Balanza Beweegcentrum kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Balanza is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang tot het Beweegcentrum te ontzeggen